اطمینان از دریافت ایمیل های روزانه ایران تخفیفان

برای دریافت خبرنامه ایران تخفیفان ، کافی است در کادر اشتراک، آدرس ایمیل خود را وارد کنید. خبرنامه ایران تخفیفان از آدرس info@irantakhfifan.ir برای شما ارسال می شود که حاوی مهمترین پیشنهادات روزانۀ ایران تخفیفان است.

اگر ایمیل خرید یا خبرنامه ایران تخفیفان را در Inbox ایمیل خود نمی بینید، باید بعضی از تنظیمات ایمیل خود را تغییر دهید.

در سرویس Gmail، وارد شاخه Spam شوید و پس از انتخاب ایمیل ایران تخفیفان، روی گزینه ی Not Spam کلیک کنید تا از آن پس ایمیل های ایران تخفیفان را در صندوق Inbox دریافت کنید.

خارج کردن ایمیل های ایران تخفیفان در سرویس یاهو مشابه سرویس جیمیل است. برای اینکار باید وارد شاخه Spam شوید و پس از انتخاب ایمیل ایران تخفیفان ، روی گزینه Not Spam کلیک کنید.

در سرویس اوتلوک مایکروسافت، پس از ورود به شاخهJunk و انتخاب ایمیل ایران تخفیفان ، روی گزینه Not Junk کلیک کنید تا از آن پس ایمیل های ایران تخفیفان را در صندوق Inbox اوتلوک مایکروسافت مشاهده کنید.